Warunki płatności online

Płatności za rezerwacje Travel Professional Group Travel powinny być dokonywane zgodnie z poniższymi zasadami:
1. W przypadku rezerwacji założonych powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, wpłata 29% ceny rezerwacji powinna zostać uregulowana w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji, w przypadku rezerwacji założonych poniżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, wpłata pełnej ceny imprezy jest wymagana bezzwłocznie
2. Termin zapłaty pozostałej części należności upływa 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
3. W celu uiszczenia należności za rezerwacje należy wybrać sposób dokonania płatności:
- przelew elektroniczny umożliwia szybkie dokonanie płatności z własnego rachunku bankowego. Usługa realizowana jest za pomocą serwisu Przelewy 24.
- płatność kartą kredytową realizowaną w serwisie SIX PAYMENT SERVICES, gwarantującym bezpieczeństwo płatności.
- przelew tradycyjny

3. Cena imprezy turystycznej podana jest w PLN.
4. Cena ustalona w Umowie udziału w imprezie turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku gdy, doszło do wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut. Podwyższenie ceny może nastąpić jeżeli Organizator udokumentuje wpływ jednej z wyżej wskazanych okoliczności na podwyższenie ceny. W okresie 21 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
5. Dokonanie anulowania rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej jest możliwe na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Travel Professional Group Poland Sp. z o.o.

6. Anulowanie rezerwacji imprezy turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres email [email protected]
7. Klientów dokonujących rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej obowiązują Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Travel Professional Gruop Poland Sp. z o.o. oraz  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży ERV.