Ubezpieczenie

Travel Professional Group Poland działa zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nr G/2017/2000793 z dnia 02.05.2017 r. zawartej z Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce.

Zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie o Usługach Turystycznych, na rzecz Klientów Travel Professional Group Poland posiada również Gwarancję Ubezpieczeniową na kwotę 657 939,30 pln.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003 Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce.


 


Informacja o ubezpieczeniu

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003 Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce.


W zależności od wybranego wariantu, ubezpieczenie obejmuje:


 

Zakres ubezpieczenia

Wariant podstawowy

Wariant rozszerzony

Zakres terytorialny

Europa wraz z krajami basenu M. Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi

Świat

Koszty leczenia, transportu i repatriacji

15 000 EUR

30 000 EUR

Następstwa nieszczęśliwych wypadków:

- trwały uszczerbek na zdrowiu

- śmierć

 

7 000 PLN
3 500 PLN

 

14 000 PLN
7 000 PLN

Ubezpieczenie bagażu:

- w tym opóźnienie dostarczenia bagażu

800 PLN

1 000 PLN
600 PLN

Assistance*

Podstawowe, w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

Rozszerzone, w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

 


Poniżej znajdują się dokumenty oraz formularze, przydatne zarówno przed podpisaniem umowy jak i w czasie podróży. Bardzo prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży
.PDF, rozmiar: 0,25MB

Formularz szkody NNW
.PDF, rozmiar: 0,10MB

Formularz szkody Koszty Leczenia
.PDF, rozmiar: 0,07MB

Formularz szkody Bagaż
.PDF, rozmiar: 0,14MB

Formularz szkody Opóźnienie Bagażu
.PDF, rozmiar: 0,11MB

Formularz szkody Koszty Rezygnacji
.PDF, rozmiar: 0,14MB

Placówki medyczne w Bułgarii
.PDF, rozmiar: 0,06MB

Placówki medyczne w Grecji
.PDF, rozmiar: 0,08MB

Placówki medyczne na Cyprze
.PDF, rozmiar: 0,06MB